Marcin Wasilewski SIMPLE ACOUSTIC TRIO When will the Blues leave?

069 So Records

Marcin Wasilewski
piano
Sławomir Kurkiewicz
bass
Michał Miśkiewicz
drums

Produced by Stanisław Sobóla
Recorded December 1995
Recorder Engineer & mastering: Tadeusz Mieczkowski
Digital Mastering 2023: Darek Schwerin
Cover design: Piotr Łyczkowski

SIDE A

 1.  When Will The Blues Leave 5’32 ブルースはいつ脱 退するのか
  (O. Colleman)
 2.  Arpegiatta 7’34 アルペジオ付き
  (M. Wasilewski)

SIDE B

 1. King Korn 5’04 キングコーン
  (C. Bley)
 2. Umbra 3’08 アンブラ
  (S. Kurkiewicz)
 3. Quaraquaquaraqua 4’38 クアクアラクア
  (M. Wasilewski)

SIDE C

 1. Balladoena 8’06 バラドエナ
  (M. Wasilewski)
 2. Pablo Blue (6’02 パブロ・ブルー
  M. Wasilewski)

SIDE D

 1.  Koina 6’49 こいな
  (M. Wasilewski)
 2. Rocker 4’59 ロッカー
  (M. Wasilewski)

BLACK VINYL LP, 180 gram, Gatefold
· 250 copies for Club Members
· Alternative Cover / dedicated extra packaging
· Hand-numbered
· 30 X 30 cm with cover envelope
Price: 180 PLN
EAN 5905523871524

BLACK VINYL LP, 180 gram, Gatefold, Japan Edition | OBI
· 50 copies for auction sites Allegro, Discogs e.t.c
· Alternative Cover / dedicated extra packaging
· Hand-numbered
· 30 X 30 cm with cover envelope
Price: 450 PLN
EAN 5905523871524

SPLATTER TRANSPARENT MULTICOLOR VINYL LP, 180 gram, Gatefold
· 200 copies for Club Members
· Alternative Cover / dedicated extra packaging
· Hand-numbered
· 30 X 30 cm with cover envelope
Price: 150 PLN
EAN 5905523871524

SPLATTER TRANSPARENT MULTICOLOR VINYL LP,180 gram, Gatefold, Japan Edition | OBI
· 50 copies for export to Japan
· Alternative Cover / dedicated extra packaging
· Hand-numbered
· 30 X 30 cm with cover envelope
Price: 350 PLN
EAN 5905523871524

Marcin Wasilewski [ur. 1975] pianista, lider zespołu, muzyk prezentujący obok Możdżera najwyższy poziom artystyczny w polskiej pianistyce jazzowej młodego pokolenia. Już jako szesnastoletni uczeń Liceum Muzycznego w Koszalinie otrzymał wyróżnienie na Międzynarodowym Konkursie Pianistów Jazzowych Kalisz’ 91. W 1996 roku wraz z założonym przez siebie trio zdobył Grand Prix podczas Międzynarodowego Festiwalu w Gelxo w Hiszpanii. Sam został wówczas uznany za najlepszego pianistę. Po występach Simple Acoustic Trio z Tomaszem Stańko w Stanach Zjednoczonych, które były pasmem sukcesów, amerykański „Down Beat” okrzyknął go wschodzącą gwiazdą fortepianu.

Sławomir Kurkiewicz jeden z najbardziej cenionych basistów młodego pokolenia. Gra z największymi oprócz Simple Acoustic Trio i kwartecie Tomasza Stańko. Stale związany jest również z kwintetem Piotra Wojtasika i sekstetem Henryka Miśkiewicza. Współpracuje z Manu Katche, koncertował m. in. z takimi gwiazdami jak John Surman, Joe Lovano, czy Arthur Blythe.

Michał Miśkiewicz zgodnie z opiniami pojawiającymi się w zagranicznej prasie fachowej jest twórcą nowego stylu gry na perkusji, porównywany do Tony’ego Oxleya. Od dawna gra w kwartecie ojca, Henryka Miśkiewicza i w zespole Tomasza Stańko. Od 1993 roku jest członkiem Simple Acoustic trio. Od Kilku lat zajmuje czołowe pozycje w ankietach pism jazzowych.

Simple Acoustic Trio w obecnym składzie istnieje od 1993 roku i od tego czasu stale współpracuje z Tomaszem Stańko. Przełomową wspólną trasę koncertową odbyli w 2002 po USA , promując płytę „Soul of Things”, nagraną dla wytwórni ECM. Od tego momentu świat zachwycił się ich muzyką. Zespół występował na wielu ważnych festiwalach w Polsce, Niemczech, Słowenii, Hiszpanii, Francji. Muzycy nieprzerwanie zdobywają znakomite recenzje we wszystkich liczących się pismach muzycznych. W 2006 roku wydali dla ECM swoją autorską płytę.

Członkowie Simple Acoustic Trio współpracują ponadto z Tomaszem Szukalskim, Piotrem Wojtasikiem, Michałem Urbaniakiem, Januszem Muniakiem oraz Henrykiem Miśkiewiczem. Wielokrotnie zapraszani byli do udziału w Jazz Jamboree oraz Warsaw Summer Jazz Days, kiedy to występowali z takimi gwiazdami jazzu, Dino Salucci, Palle Danielson, Jon Christensen, Bernt Rosengren, Arthur Blythe, Joe Lovano, John Surman, Bobo Stenson.

2006 od wydawcy

Marcin Wasilewski [ born 1975] pianist, band leader, musician, next to Możdżer, presenting the highest artistic level in Polish jazz pianism of the young generation. As a sixteen-year-old student of the Music Secondary School in Koszalin, he received an honorable mention at the Kalisz ’91 International Jazz Pianists’ Competition. In 1996, together with the trio he founded, he won the Grand Prix at the International Festival in Gelxo in Spain. He was then recognized as the best pianist. After the Simple Acoustic Trio’s performances with Tomasz Stańko in the United States, which were a series of successes, the American „Down Beat” hailed him as a rising piano star.

Sławomir Kurkiewicz one of the most appreciated bassists of the young generation. He plays with the greatest musicians, apart from the Simple Acoustic Trio and Tomasz Stańko’s quartet. He is also constantly associated with Piotr Wojtasik’s quintet and Henryk Miśkiewicz’s sextet. He collaborates with Manu Katche and has performed, among others, with stars such as John Surman, Joe Lovano, and Arthur Blythe.

Michał Miśkiewicz according to opinions appearing in the foreign professional press, is the creator of a new style of drumming, compared to Tony Oxley. He has been playing in his father’s quartet, Henryk Miśkiewicz, and in Tomasz Stańko’s band for a long time. Since 1993, he has been a member of the Simple Acoustic trio. For several years he has been at the top of jazz magazines’ surveys.

Simple Acoustic Trio has existed in its current line-up since 1993 and since then has been constantly collaborating with Tomasz Stańko. They went on a breakthrough tour together in the USA in 2002, promoting the album „Soul of Things”, recorded for the ECM label. From that moment on, the world fell in love with their music. The band performed at many important festivals in Poland, Germany, Slovenia, Spain and France. The musicians constantly receive excellent reviews in all major music magazines. In 2006, they released their own album for ECM.

The members of Simple Acoustic Trio also cooperate with Tomasz Szukalski, Piotr Wojtasik, Michał Urbaniak, Janusz Muniak and Henryk Miśkiewicz. They were often invited to participate in Jazz Jamboree and Warsaw Summer Jazz Days, when they performed with such jazz stars as Dino Salucci, Palle Danielson, Jon Christensen, Bernt Rosengren, Arthur Blythe, Joe Lovano, John Surman, Bobo Stenson.

2006 from the publisher